Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM25

306 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM25
  Kích thước: 
L2130mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong