Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM23

239 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM23
  Kích thước: 
L2060mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong