Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CT41-LOI-R600

267 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT41-LOI-R600
  Kích thước: 
R600
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong