Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CT39-R800

323 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT39-R800
  Kích thước: 
R800
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong