Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CT39-R1290

263 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT39-R1290
  Kích thước: 
R1290
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong