Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM55-R270

283 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM55-R270
  Kích thước: 
R270
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong