Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM45-LOI-R1250

224 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM45-LOI-R1250
  Kích thước: 
R1250
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong