Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM42-LOI-R

270 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM42-LOI-R
  Kích thước: 
R-250/400/750/1000
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong