Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM31-LOI-R1500

278 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM31-LOI-R1500
  Kích thước: 
R1500
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong