Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM49-LOI-R750

297 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM49-LOI-R750
  Kích thước: 
R750
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong