Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM18-LOM-R750

268 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM18-LOM-R750
  Kích thước: 
R750
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong