Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-TC-CA05-R1000

264 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC-CA05-R1000
  Kích thước: 
R-1000
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong