Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CM-CA59-R1500

242 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM-CA59-R1500
  Kích thước: 
R-1500
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong