Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CM-CA52-R1000

249 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM-CA52-R1000
  Kích thước: 
R-1000
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong