BÔNG VÒM LÕM THẠCH CAO TP-VT16

437 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-VT16
  Kích thước: 
D-1600mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong