Bông vòm lõm thạch cao TP-V263

357 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V263
  Kích thước: 
D-2100mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong