Bông vòm lõm thạch cao TP-V243

255 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V243
  Kích thước: 
D-2600mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong