Bông vòm lõm thạch cao TP-V242

324 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V242
  Kích thước: 
D-2980mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong