Bông vòm lõm thạch cao chống ẩm TP-V-CA246

268 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V-CA246
  Kích thước: 
D-1200mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong