BÔNG TRẦN THẠCH CAO TP-TC15

270 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG TRẦN THẠCH CAO TP-TC15
  Kích thước: 
D950mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG