Bông trần thạch cao TP-BT283

282 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT283
  Kích thước: 
D-760mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong