Bông trần thạch cao TP-BT282

271 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT282
  Kích thước: 
D-660mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong