Bông trần thạch cao TP-BT251

245 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT251
  Kích thước: 
970x1400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong