Bông trần thạch cao TP-BT237

265 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT237
  Kích thước: 
1140x2700mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong