Bông trần thạch cao TP-BT231

365 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT231
  Kích thước: 
D-1610mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong