Bông trần thạch cao TP-BT223

285 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT223
  Kích thước: 
D-1200mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong