Bông trần thạch cao TP-BT222

215 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT222
  Kích thước: 
D-710mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong