Bông trần thạch cao TP-BT220-S

352 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT220-S
  Kích thước: 
D-800mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong