Bông trần thạch cao TP-BT200

287 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT200
  Kích thước: 
1600x690mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong