Bông trần thạch cao TP-BT196

261 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT196
  Kích thước: 
800x800mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong