Bông trần thạch cao TP-BT194

251 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT194
  Kích thước: 
530x530mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong