Bông trần thạch cao TP-BT192

220 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT192
  Kích thước: 
D-300mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong