BÔNG TRẦN THẠCH CAO CHỐNG ẨM TP-BT-CA227-M

246 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT-CA227-M
  Kích thước: 
D-1170mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong