Bông góc thạch cao TP-KT70

220 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-KT70
  Kích thước: 
L1230mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong