Bông góc thạch cao TP-KT70-L

207 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-KT70-L
  Kích thước: 
L1980mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong