BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G87

241 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G87
  Kích thước: 
1090mm x 1090mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG