BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G83

218 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G83
  Kích thước: 
750mm x 750mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG