BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G77

193 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-77
  Kích thước: 
250mm x 250mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG