Bông góc thạch cao TP-G72-L

276 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G72-L
  Kích thước: 
540x540
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong