Bông góc thạch cao TP-G41-L

314 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G41-L
  Kích thước: 
700x680
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong