Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CT-CA36L-CONG

257 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT-CA36L-CONG
  Kích thước: 
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong