Thân cột tròn bê tông TP-TCX06

365 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TCX06
  Kích thước: 
phi 430, H-2200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong