Thân cột tròn bê tông TP-TCX05

374 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TCX05
  Kích thước: 
phi 300, H-2200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong