Thân cột tròn bê tông TP-TCX04

254 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TCX04
  Kích thước: 
phi 220, H-2200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong