Thạch cao dát vàng TP-CM25-DV

245 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM25-DV
  Kích thước: 
L2130mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong