Phù điêu thạch cao TP-PDX21(TC)

396 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX21(TC)
  Kích thước: 
500x1200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong