Phù điêu thạch cao TP-PDX20(TC)

352 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX20(TC)
  Kích thước: 
400x1180
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong