Phù điêu thạch cao TP-PDX26(TC)

660 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX26(TC)
  Kích thước: 
600x2000
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong