Phù điêu thạch cao TP-PDX16(TC)

379 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX16(TC)
  Kích thước: 
250x940
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong