Phù điêu thạch cao TP-PDX08-B(TC)

309 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX08-B(TC)
  Kích thước: 
300x600
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong